Танилцуулга

Манай компани нь Сангийн сайдын 2012 оны 115 тоот тушаалаар аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авч үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бид аудит, татвар болон нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөх үйлчилгээний 15 гаруй жилийн туршлагатай мэргэжлийн боловсон хүчинтэй.

Танай байгууллагад мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлэхэд бид бэлэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>